Omaan kotiin!

Asuntoja 18-29-vuotiaille työssä käyville tai työelämään hakeutuville, itsenäistyville sekä asunnottomille nuorille.

Neuvontapalvelut

Kaikille nuorille jotka miettivät omaan kotiin muuttamista ja myös nuorille jotka ovat hakoteillä asumisessaan

  • Walk-in asumisneuvonta on yksilöllistä neuvontaa ja tukea asumisen asioissa.  Asumisneuvoja päivystää Turun Ohjaamossa, joka maanantai kello 12.00–15.00.  KOy Jyrkkälänpolun kerhotila Ellissä joka kuukauden viimeinen keskiviikko kello 12.00-15.00. Muina aikoina Walk-in asumisneuvonta toimii yhdistyksen toimitilassa ja neuvonta-aika sovitaan etukäteen.
  • Asumisen ABC – koulutusta toteutetaan ryhmille. Maksuttoman koulutuksen aikana selvitellään vuokra-asumiseen liittyviä perusasioita; mistä asuntoja voi löytää, mitä asuminen maksaa sekä vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet. Käytännönläheinen koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi koululuokille ja nuorten pajatoiminnan yhteyteen.
  • Asumisen teemapäivät ja – illat ovat eri kohderyhmille räätälöityjä asumisinfoja. Toteutuksessa korostuvat vuorovaikutuksellisuus ja osallistava työtapa sekä tilaisuuden suunnittelu yhdessä kohderyhmän edustajan kanssa. Teematilaisuudet sopivat hyvin erityis- ja pienryhmille.

Lisätietoja ja koulutuspyynnöt: Anne Lehtonen puh. 0400 491761 tai anne.lehtonen (at)turunnuorisoasunnot.fi

 

Asumisen sisältöpalvelut

Nuorille, jotka haluavat hoitaa asumisen asiat itse

  • Asumisneuvonta on kaikkien nuorisoasunnoissa asuvien saatavilla ja mahdollistaa neuvojen pyytämisen ja saamisen omaan asumiseen ja arkeaan kuormittaviin asioihin. Asumisneuvonnan keskeisiä menetelmiä ovat laaja asukasperehdytys vuokrasuhteen alkaessa, rästi- ja häiriöpuuttuminen, arjenhallintaan liittyvä neuvonta sekä palveluohjaus.
  • Asumisohjaus on yksilöllinen ja määräaikainen ohjausperiodi, jossa keskitytään itsenäisen asumisen onnistumisen turvaamiseen. Keskeisiä tavoitteita on vuokranmaksun suunnitelmallinen hoitaminen, asunnon kunnosta huolehtiminen, järjestyssääntöjen noudattaminen sekä ongelmatilanteiden hallittu hoitaminen.

 

Tuettu asuminen

Nuorille jotka tarvitsevat enemmän tai vähemmän apua asumisen asioissa

  • Tuettu asuminen on maksullinen palvelu, jossa asiakasta tuetaan elämän eri osa-alueilla.  Palvelu koostuu yksilöllisestä ja suunnitelmallisesta tukijaksosta, jonka toteutukseen osallistuvat yleensä asiakas, lähiyhteisö, ohjaaja ja ammatillinen yhteistyöverkosto.
  • Palvelun maksaa määrittelee maksajataho, eli sosiaalitoimi.
  • Tuetun asumisen  palvelut ulotetaan nuoren kotiin.
  • Turun Seudun Nuorisoasunnot ry ei tuota tuetun asumisen kotiin vietävää palvelua, mutta toimii hyvässä yhteistyössä eri palvelutuottajien kesken.
  • NAL-kentän toimijana Turussa on  NAL Palvelut Oy. Lisätiedot: vastaava asumisohjaaja Annimari Mahlamäki puh. 040 6645424 tai annimari.mahlamaki(at)nalpalvelut.fi