Omaan kotiin!

Asuntoja 18-29-vuotiaille työssä käyville tai työelämään hakeutuville nuorille aikuisille.

 Neuvontapalvelut

Yleinen asumisneuvonta

 • Yleinen asumisneuvonta on tarkoitettu kaikille nuorten asumiseen liittyvissä kysymyksissä apua tarvitseville.  Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä  yhdistykseen puhelimella tai sähköpostilla.
 • Walk in -päivystys KOy Jyrkkälänpolulla joka kuukauden viimeinen tiistai klo 13-15.30.  Palvelu on tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille sekä itsenäistyvien nuorten vanhemmille ja toimii ilman ajanvarausta.

Tiedustelut: Anne Lehtonen, puh. 0400 491761 tai anne.lehtonen(at)turunnuorisoasunnot.fi

Nuorten erityisasumisneuvoja 

 • Nuorten asumisneuvojan palvelut on tarkoitettu nuorille joilla asunnon saaminen, asunnon pulmatilanteen selvittely tai asumisen onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista tilannekartoitusta ja yksilöllistä ohjeistusta.  Nuorten asumisneuvojalle  hakeudutaan ajanvarauksella tai tulemalla päivystysajalle Turun Ohjaamoon maanantaina kello 12-14  välisenä aikana.
 • Turun talousneuvola palvelee kaikkia turkulaisia ilman ajavarausta keskiviikkoisin kello 9-12, puhelin 050 590 2448 , nuorten asumisneuvoja on paikalla keskiviikkoisin 20.10., 17.11. ja 15.12.2021

Tiedustelut: Seija Petman, puh. 0400 491764 tai seija.petman(at)turunnuorisoasunnot.fi

Asumisen sisältöpalvelut – asukkaiden asumisneuvonta

 • Asumisen sisältöpalvelut on palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kaikille nuorisoasunnoissa asuville tietoa, neuvontaa ja asukastoimintaa sekä osallistumismahdollisuuksia. Sisältöpalveluista asumisneuvonta on keskeinen toiminto, johon kuuluvat mm.  uusien asukkaiden perehdytys, asumisen aikainen neuvonta ja tarvittaessa palveluohjauksellinen tuki, asukastiedotus sekä rästi- ja häiriötilanteiden selvittely, muuttotilanteisiin liittyvä neuvonta sekä muut,  arkeen tai asuntoon liittyvät matalan kynnyksen yhteydenotot.

Tiedustelut: Anne Lehtonen, puh. 0400 491761 tai anne.lehtonen (at)turunnuorisoasunnot.fi

Koulutuspalvelut

 •  Asumisen ABC – koulutusta toteutetaan ryhmille. Maksuttoman koulutuksen aikana selvitellään vuokra-asumiseen liittyviä perusasioita; mistä asuntoja voi löytää, mitä asuminen maksaa sekä vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet. Käytännönläheinen koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi koululuokille tai nuorten pajatoiminnan yhteyteen.
 • Asumisen teemapäivät ja – illat ovat eri kohderyhmille räätälöityjä asumisinfoja. Toteutuksessa korostuvat vuorovaikutuksellisuus ja osallistava työtapa sekä tilaisuuden suunnittelu yhdessä kohderyhmän edustajan kanssa. Teematilaisuudet sopivat hyvin pienryhmille.

Tiedustelut: Anne Lehtonen, puh. 0400 491761 tai anne.lehtonen (at)turunnuorisoasunnot.fi

         ************************

Elleivät neuvontapalvelumme riitä

Tuettu asuminen

 • Tuettu asuminen on  palvelu, jossa asiakasta tuetaan elämän eri osa-alueilla.  Palvelu koostuu yksilöllisestä ja suunnitelmallisesta tukijaksosta, jonka toteutukseen osallistuvat yleensä asiakas, lähiyhteisö, ohjaaja ja ammatillinen yhteistyöverkosto.
 • Päätöksen palvelusta tekee maksajataho.
 • Tuetun asumisen palvelut ulotetaan nuoren kotiin.
 • Turun Seudun Nuorisoasunnot ry ei tuota tuetun asumisen kotiin vietävää palvelua, mutta toimii hyvässä yhteistyössä eri palvelutuottajien kesken ja vuokraa asuntoja tuetun asumisen tarpeessa oleville nuorille.
 • NAL-kentän toimijana Turussa on  NAL Palvelut Oy. Tiedustelut: vastaava asumisohjaaja Annimari Mahlamäki puh. 040 6645424 tai annimari.mahlamaki(at)nalpalvelut.fi

Turun kaupungin sosiaalityön alkupalvelut

Sosiaalityön alkupalvelu kartoittaa tilannetta  ja ohjaa  oikeisiin palveluihin. Asiakasneuvonnasta voidaan varata tarvittaessa aika sosiaaliohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle.  Alkupalvelut palvelee puhelimitse, chatin kautta ja info-pisteessä. Puhelin (02) 262 5001