Omaan kotiin!

Asuntoja 18-29-vuotiaille työssä käyville tai työelämään hakeutuville, itsenäistyville sekä asunnottomille nuorille.

Toiminnan tausta ja yhdistyksen lyhyt historia

Turkuun perustettiin 8.9.1988 Turun Seudun Nuorisoasunnot ry. Perustajina olivat Sosialidemokraattisen Nuorison Keskusliiton Turun aluejärjestö, Kokoomus Nuorten Varsinais-Suomen piirin Turun aluejärjestö, Nuorten Keskustan Varsinais-Suomen piirin Turun aluejärjestö ja Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton Turun aluejärjestö. Hallituksen puheenjohtajana toimi nuorisotoimenjohtaja Lasse Hallamurto ja hallituksessa Erkki Böhme, Mia Ilola, Minna Kajander ja Matti Salakka. Yhdistyksen keskeinen tarkoitus oli” toimia yhteistyössä nuorille rakentavien tahojen kanssa ja luoda järjestelmä, jolla nuorten itsenäistymistä ja uskoa demokratiaan vahvistetaan”.

Yhdistys valmisteli 90-luvun taitteessa ensimmäisen nuorisoasuntokohteen tontinhankintaa, rakentamista ja asukkaiden valintaperusteita yhdessä Turun Ylioppilaskyläsäätiön kanssa. Vuonna 1992 valmistui Kiertotähti Kurjenmäkeen ja seuraavana kohteena kokeiluhankkeena rakennettu terästalo Ironside. Aikanaan investointianomuksessa nuorisoasuntojen asumismuotoa kuvattiin sanoilla: ”kasvukodistaan irtautuville nuorille tarkoitettu palveluasunto”. Talojen valmistuttua yhdistystoiminta laantui ja vastuu isännöinnistä ja vuokraustoiminnasta jäi Turun Ylioppilaskyläsäätiölle.

Yhdistyksen konkreettinen toiminta käynnistyi Nuorisoasuntoliiton tuella uudelleen alkuvuoden 2009 aikana. Samanaikaisesti rakennutti Alkuasunnot Oy:n uuden nuorisoasuntokohteen  Turun Ratapihankadulle. Maaliskuussa 2010 annettiin avaimet uusille asukkaille. Raha-automaattiyhdistys ry myönsi projektiavustuksen vuosille 2011–2013. Tämä  Olisinpa kotona -projekti mahdollisti työntekijän palkkaamisen ja nuorisoasumisen toimintamallin mukaisen toiminnan aloittamisen Ratapiha – nuorisoasuntokohteessa.  Projekti eteni suunnitellusti, ja syksyllä 2014 NAL -nuorisoasuminen oli Turun alueella tunnettua ja poikkisektorilliset yhteistyösuhteet toimivat.  Ennaltaehkäisevä toiminta nuorten parissa oli osoittautunut tarpeelliseksi jaa perusteet jatkaa, laajentaa sekä juurruttaa toimintaa olivat vahvat.

Yhdistyksen edustajat neuvottelivat jatkotoimista sekä RAY:n että Turun Ylioppilas-kyläsäätiön (myöhemmin TYS) edustajien kesken. Yhteistyöneuvottelut poikivat Olisinpa kotona 2 – jatkoprojektin (2014–2015) sekä yhdistyksen ja TYS:n välisen yhteistyö-sopimuksen. Nämä yhdessä mahdollistivat alkuperäisen toiminnan ulottamisen Ratapiha nuorisoasuntokohteen ohella myös Turun Ylioppilaskyläsäätiön omistamiin nuorisoasuntoihin. Tavoite sekä parantaa nuorten asumispalveluiden saatavuutta että integroitua pysyvästi alueelliseen asumispalvelukenttään ja saavuttaa pysyvä tehtävä turkulaisessa palvelujärjestelmässä oli näin saavutettu.